Text+Picture Logo for Header

Sonja Elferink - Systemisch Werk

Achtergrond

Een familie wordt als een systeem gezien met een eigen dynamiek. Een systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door personen op te stellen in de ruimte. Opstellingen maken verstoorde verhoudingen in het systeem inzichtelijk en tastbaar.
Het evenwicht binnen een systeem wordt onbewust geleefd door drie basisaannames.

Deze basisaanames zijn:

  • Iedereen maakt deel uit van en heeft recht op zijn/haar plaats in dat systeem van herkomst en heeft het recht erbij te horen en als zodanig erkend en geeerd te worden.
  • Iedereen neemt zijn/haar specifieke rol in binnen het systeem daarbij is er sprake van ordening.
  • Er is balans tussen geven en ontvangen.

Het zichtbaar maken en erkennen van ‘wat is’ geeft ruimte voor verandering

Soms worden de regels van het systeem verstoord, bijvoorbeeld wanneer familieleden worden buitengesloten, doodgezwegen, of onbekend zijn. Of als de balans in geven en nemen in een familie is verdwenen. Soms houden personen de disbalans in stand uit trouw en loyaliteit aan bijvoorbeeld de ouders.

Door de disbalans ontstaan verstrikkingen, die ertoe kunnen leiden dat mensen (soms letterlijk) hun plek niet kunnen vinden, zich onzeker en ‘niet zichzelf’ voelen, moeilijk keuzes kunnen maken, nergens rust kunnen vinden, of heftige emoties ervaren, die ze van zichzelf onbegrijpelijk vinden. In familieopstellingen worden deze verstrikkingen en ook het oplossen daarvan zichtbaar gemaakt. Het zichtbaar maken en erkennen van ‘wat is’, geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnenuit, bewegen in de richting van oplossen. Vaak krijgt degene voor wie de opstelling is (soms eindelijk) zijn plek in het systeem en wordt de balans in geven en nemen in het eigen systeem hersteld.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het doorzien van oude gewoonten, patronen, overtuigingen en trauma’s die zijn ontstaan in het familiesysteem, in andere systemen (denk aan culturele imprints) of in jezelf. Sleutelwoorden hierbij zijn acceptatie, helderheid en overgave.

Je kunt het geleerde (ook) inzetten bij coaching, therapie en trainingen. Daarnaast worden familieopstellingen steeds vaker gebruikt in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in obstakels op het niveau van het individu, het team of de organisatie.

Kosten

De kosten voor deze workshop bedragen:

€ 90 inclusief BTW voor bij Jera aangesloten professionals en
€ 100 inclusief BTW voor niet-aangesloten professionals

De genoemde prijzen zijn inclusief koffie, thee en iets lekkers, maar exclusief lunch.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze workshop door een mail te sturen naar met daarin je gegevens.

Datum: vrijdag 2 februari 2018
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Trainer: Sonja Elferink (Sonja Elferink Spiritueel Coach)
Locatie: Het Witte Huis op kloostercomplex Casa Carmeli, Bekslaan 9, 2114 CB Vogelenzang

Let op!

  • Je ontvangt een factuur die voorafgaand aan de workshop voldaan dient te worden. Als je binnen twee weken vóór de workshop genoodzaakt bent af te zeggen, kun je een vervanger sturen. Er vindt geen restitutie van de kosten plaats.
  • De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

 

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.