Text+Picture Logo for Header

Marian Verschuren - Hechting en Omgang

Achtergrond

De workshop wordt gegeven vanuit het basis gedachtegoed van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Net als in het oplossingsgerichte werken gaat de NLP-benadering ervan uit dat mensen beschikken over krachtige hulpbronnen die het hen mogelijk maken om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Zij hoeven alleen te leren hoe zij die in verschillende situaties kunnen activeren. Naast NLP maken we in deze workshop gebruik van Integratieve Therapie.

Doelen

Met de workshop hechting en omgang willen we het volgende bereiken:

  • Inzicht krijgen de verschillende vormen van hechting
  • Inzicht krijgen in vooral de onveilige hechting, wat bij de doelgroep een belangrijke rol zal spelen, in een zo breed mogelijk kader
  • Oplossingsgerichte werkvormen om met deze thematiek op een gewenste manier coachend om te gaan

De verwachting is dat deelnemers aan deze workshop een beter inzicht krijgen in hun eigen manier van hechting. En daardoor meer inzicht in de andere vormen van hechting waarmee ze in hun werk te maken krijgen. Door deze inzichten zullen het werken en de omgang met de doelgroep optimaler kunnen plaatsvinden. Uiteraard heeft dit ook zijn positieve weerslag op de deelnemers zelf en hun privé leven.

Werkwijze

De opzet is die van een workshop. Dat betekent dat de dag enerzijds een theoretisch kader zal hebben. Daarnaast zal er veel geoefend worden. Immers door zelf met de materie te oefenen, gaat de theorie leven. Dit zal de verkregen inzichten vergroten. Voorwaarde voor een optimaal nut en resultaat van deze workshop is een grote betrokkenheid en de bereidheid van de deelnemers om naar eigen hechting te kijken en deze te onderzoeken. Op deze manier kan theorie met ervaring gekoppeld worden. Daar heeft de deelnemer zelf profijt van en dit komt ten goede aan cliëntcontacten.

Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt

Kosten

De kosten voor deze workshop bedragen:

€ 140 inclusief BTW voor bij Jera aangesloten professionals en
€ 150 inclusief BTW voor niet-aangesloten professionals

De genoemde prijzen zijn inclusief koffie, thee en iets lekkers, maar exclusief lunch.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze workshop door een mail te sturen naar met daarin je gegevens.

Datum: vrijdag 15 december 2017
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Trainer: Marian Verschuren (de Essentie, Praktijk voor Kernvragen)
Locatie: Het Witte Huis op kloostercomplex Casa Carmeli, Bekslaan 9, 2114 CB Vogelenzang

Let op!

  • Na inschrijving ontvang je extra informatie.
  • Je ontvangt een factuur die voorafgaand aan de workshop voldaan dient te worden. Als je binnen twee weken vóór de workshop genoodzaakt bent af te zeggen, kun je een vervanger sturen. Er vindt geen restitutie van de kosten plaats.
  • De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

 

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.