Text+Picture Logo for Header

ThemaAvonden en Intervisie

Stichting Jera ouder en kind organiseert activiteiten voor aangesloten collega's en belangstellenden. De Jera ThemaAvonden zijn in principe voor iedereen toegankelijk; de Intervisie-avonden uitsluitend voor de aangesloten collega's.

Jera ThemaAvonden
Stichting Jera ouder en kind organiseert ongeveer vijf keer per jaar een Jera ThemaAvond.
Dit is een mooi moment waarop ouders, verzorgers, grootouders, maar ook Jera collega’s of andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van koffie of thee met iets lekkers. En waar jij als zelfstandige jezelf op een mooie manier kunt presenteren. Op een Jera ThemaAvond bespreken we telkens één specifiek thema. Het begint met een (korte) introductie of presentatie over het thema, waarna vervolgens de gelegenheid bestaat om met elkaar in gesprek gaan.

Door de Coronamaatregelen hebben wij deze activiteiten echter voorlopig stil moeten leggen. Wel zijn wij een samenwerking aangegaan met Balans en Mama Vita, waardoor Jera toegang heeft tot een aantal webinars van Balans en Mama Vita. Zie hiervoor de website van Balans.

Voor meer informatie of wanneer je zelf een ThemaAvond zou willen invullen: mail naar .

Jera Intervisie
Stichting Jera ouders en kind organiseert twee vormen van Intervisie.
Voor alle aangesloten collega’s organiseert Jera ongeveer om de maand een informele Intervisiebijeenkomst. De data en uitnodigingen hiervoor worden aan de deelnemers separaat verstuurd. Het doel van deze intervisie is primair collegiaal overleg en leren van elkaar.
De tweede vorm van intervisie die Jera organiseert is Begeleide Intervisie. Dit komt voort uit de kwaliteitseisen die onder meer beroepsverenigingen stellen aan hun aangesloten leden / deelnemers. Deze intervisie wordt begeleid door een geaccrediteerde supervisor en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van (onder meer) de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de Beropepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Deze intervisie is vooral bedoeld voor Jera collega's die niet in een andere context een dergelijke (begeleide) intervisie kunnen meedoen, maar daar wel behoefte aan hebben. Er geldt hiervoor een aanvullende bijdrage, zodat de overige collega's hier niet aan meebetalen.

Voor meer informatie over de Intervisiebijeenkomsten: mail naar .

Locatie en aanmelding

Deze avonden vinden over het algemeen plaats in de omgeving Haarlem - Hoofddorp - Heemstede, van 19.30 – 21.30. Voor meer informatie stuur een mail naar .


ThemaAvond over passend onderwijs

Wat moet je weten in het belang van je kind? Een presentatie en discussie verzorgd door Karin van Ooijen en Joke de Witt, ervaringsdeskundigen.

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.