Text+Picture Logo for Header

Rob Broersen

Ik ben Rob Broersen en ik ben deskundig op het gebied van autisme. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van mensen  met een autistismespectrumstoornis (ASS) als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, met een opleiding docent pedagogiek (tweedegraads).

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van mensen met autisme die normaal of hoogbegaafd zijn.  Ik ben werkzaam als consultant voor: coaching en inzichtgesprekken, advies aan ouders, familie, werkgevers, partners en anderen in de omgeving van de persoon met autisme. Daarnaast geef ik trainingen, lezingen en voorlichting.

Broersen Academie

Vanuit Broersen Academie geef ik trainingen en workshops aan een aantal verschillende doelgroepen. De eerste betreft personen die met autisme worden geconfronteerd in hun persoonlijke situatie. Een andere doelgroep zijn mensen die professioneel werken met mensen met ASS, bijvoorbeeld ambulant begeleiders. De derde doelgroep betreft mensen die bijvoorbeeld in een werksituatie met ASS te maken hebben. Dit betreft ook scholen en opleidingsinstituten, waar leerlingen of studenten een ASS-diagnose hebben.

Als ouders te horen krijgen dat bij hun kind sprake is van ASS, ontstaan vaak veel vragen over de opvoeding en de toekomst van hun kind. Het kan dan prettig zijn om deze vragen en ervaringen te delen. Dit kan in de vorm van een workshop, waarin zowel praktische en theoretische informatie wordt gegeven over autisme. Hierbij is ruimte om ervaringen uit te wisselen. Een dergelijke workshop kan ook verhelderend zijn voor werkgevers en collega's van iemand die op latere leeftijd een ASS-diagnose krijgt. Ik stem de inhoud van de training of workshop op zo'n situatie af. 

In het onderwijsveld is passend onderwijs van groot belang. Passend onderwijs gaat uit van de talenten en houdt rekening met de grenzen van leerlingen. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passende leerplek te bieden. De workshops en trainigen die ik voor het onderwijsveld organiseer laten docenten kennis opdoen over een aantal theoretische modellen rondom autisme. Dit zijn een nuttig hulpmiddel om leerlingen met autisme te begrijpen. Naast het theoretische kader zijn de trainingen en workshops interactief en nodig ik de deelnemers uit om met praktijkvoorbeelden te komen. Veelal werken we ook aan de hand van een casus.

Broersen AcademieVoor meer informatie, neem contact met mij op!

Rob Broersen
Broersen Academie

06 5339 0007

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.