Text+Picture Logo for Header

Opleidingen en Workshops

Vanaf 2017 streeft Stichting Jera ouder en kind ernaar ook opleidingen en workshops ‘in huis te halen’. Dat zijn activiteiten waarvoor binnen onze gelederen belangstelling bestaat en die op een door ons te selecteren locatie plaatsvinden. Meestal is dat in de omgeving Haarlem - Hoofddorp - Heemstede.

Door de Coronapandemie hebben wij vrijwel alle activiteiten op dit gebied moeten stilleggen. Zodra het weer mogelijk is zullen de activiteiten op dit gebied weer opgepakt worden.


Marian Verschuren - Hechting en Omgang

Achtergrond

De workshop wordt gegeven vanuit het basis gedachtegoed van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Net als in het oplossingsgerichte werken gaat de NLP-benadering ervan uit dat mensen beschikken over krachtige hulpbronnen die het hen mogelijk maken om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Zij hoeven alleen te leren hoe zij die in verschillende situaties kunnen activeren. Naast NLP maken we in deze workshop gebruik van Integratieve Therapie.

Sonja Elferink - Systemisch Werk

Achtergrond

Een familie wordt als een systeem gezien met een eigen dynamiek. Een systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door personen op te stellen in de ruimte. Opstellingen maken verstoorde verhoudingen in het systeem inzichtelijk en tastbaar.
Het evenwicht binnen een systeem wordt onbewust geleefd door drie basisaannames.

Brain Blocks Deel I - De Basis

Wat is het?

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal. Deze workshop, deel I, vormt de basis.

Brain Blocks Deel II - Communicatie

Inhoud

Workshop deel II is de eerste verdiepingsworkshop waarin ‘communicatie’ centraal staat. De workshop is gericht op het creëren van ‘de juiste’ randvoorwaarden om Brain Blocks zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Omdat we als hulpverleners onszelf als instrument inzetten ligt de focus bij de workshop zowel bij de cliënt als bij de hulpverlener.

We staan deze dag tevens stil bij de ervaringen met Brain Blocks en eventuele vragen die daaruit voort komen. Er zijn voldoende oefenmomenten waarin vaardigheden aangescherpt kunnen worden.

Brain Blocks Deel III - Therapeutisch werken

Deel III – Therapeutisch werken met Brain Blocks

Deze workshop is bedoeld voor therapeuten en begeleiders die de workshop deel I en deel II al gevolgd hebben. De workshop Brain Blocks deel III heeft als doel procesmatig te werken met Brain Blocks. We starten de dag met ervaringen en vragen uit de praktijk.

Masterclass door Gerry Verzett

vrijdag 30 november 2018

Als coach kom je in je praktijk vaak in aanraking met verliessituaties. Veel van de gesprekken die je voert zullen te maken hebben met verlies. Omgaan met verliessituaties kan gepaard gaan met hevige emoties. Dit kan voor je cliënt maar ook voor jou als coach confronterend zijn.

Wil je je inzicht in autisme vergroten? Volg dan deze praktische en doelgerichte training Autisme BelevingsCircuit. In één dagdeel ervaar je welke impact autisme kan hebben op het dagelijks functioneren, wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Dit confronteert je met je eigen denkpatronen en opvattingen en leidt tot autismevriendelijke tips.

logo Horison

Trainingsdag PADEN door Anneke Groot, Stichting Horison

Stichting Horison heeft iets bijzonders ontdekt; informatie die ze graag met ons op 17 januari 2020 wil delen. Daarom heeft Horison de bijzondere, SKJ geaccrediteerde trainingsdag ‘PADEN’ ontwikkeld, speciaal voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.