Text+Picture Logo for Header

Workshop

Donderdag 14 juni 2018

Werk je met kinderen, jongeren en/of ouders? Bijvoorbeeld als pedagogisch medewerker, jeugdzorgwerker, leerkracht of (gezins)coach?
Als professional in dit mensgerichte vak ben je ervan doordrongen hoe belangrijk het is je deskundigheid en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden. Zeker in deze dynamische tijd is regelmatige bijscholing een vereiste. Alleen zo kun je als professional stevig in je schoenen blijven staan.

Opbouw en werkwijze in de training

Michelle Steenbeek zegt hierover "In mijn trainingen ben ik sterk gericht op de praktijk van deelnemers en start altijd met een inventarisatie van wensen en vragen die er leven in de groep. Deze wensen en vragen zijn de kapstok van de training.
Beknopte theorie wordt verweven met diverse dynamische ervaringsoefeningen. Het zelf ervaren: voelen, denken en handelen is voor professionals in mensgerichte beroepen van groot belang. Door zelf te ervaren krijg je inzicht in jezelf, wat bij je past en wat niet en ook wat van jou zelf is en wat van de ander is (de cliënt).
In de training staat het oefenen van vaardigheden centraal. Deelnemers kunnen zelf situaties inbrengen en ik als trainer heb een uitgebreid scala aan casuïstiek mee wat we in de training kunnen gebruiken om te oefenen.
Ik zie een training als een laboratorium waarin de deelnemer kan uitproberen, wat is effectief en wat niet. En waar heeft dat dan mee te maken?
Reflecteren is belangrijk gereedschap voor coaches, een essentieel onderdeel om te leren en te ontwikkelen in het vak: wat ga ik doen, wat doe ik en wat is het effect van wat ik doe? En als ik terugkijk: wat wil ik zo houden en wat ik wil ik de volgende keer anders doen?
De training levert door de bovenstaande ingrediënten een uitbreiding van de gereedschapskist aan vaardigheden op, nieuwe inzichten in eigen functioneren, meer zelfvertrouwen en inspiratie."

Doelen en resultaat

  • De deelnemers weten wat de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld inhoudt en wat dit betekent voor hun eigen praktijk. Er is geoefend met vaardigheden rondom kunnen (signalen herkennen), willen (bewust zijn van eigen normen en waarden, persoonlijke dilemma’s en verantwoordelijkheid nemen) en durven (weten wat je moet en kunt doen en vertrouwen hebben in de eigen aanpak).
  • Deelnemers kunnen een ethisch dilemma herkennen in de praktijk. Ze hebben geoefend met een ethisch dilemma ‘afpellen’ volgens een concreet stappenplan en daarna een goed onderbouwde beslissing nemen wat te doen.

Kosten

  • De kosten voor deze workshop bedragen € 160 (vrij van btw) per persoon.
  • Bij Jera aangesloten professionals krijgen een korting van 10%.
  • De prijs is inclusief koffie, thee en lekkers, maar exclusief lunch.
  • De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze workshop door een mail te sturen naar met daarin je gegevens.

Datum: donderdag 14 juni 2018
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Trainer: Michelle Steenbeek
Locatie: Het Witte Huis op kloostercomplex Casa Carmeli, Bekslaan 9, 2114 CB Vogelenzang

Let op!

  • Je ontvangt een factuur die voorafgaand aan de workshop voldaan dient te worden.
  • Als je binnen twee weken vóór de workshop genoodzaakt bent af te zeggen, kun je een vervanger sturen.
  • Er vindt geen restitutie van de kosten plaats.
  • De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.
Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.