Text+Picture Logo for Header

Mariska Krab

Mijn naam is Mariska Krab en ik werk als Neonatologie Muziektherapeut (NICU-MT), Ortho-Agogisch Muziekbegeleider (OMB), Individueel Begeleider, Trainer, Docent en als gespreksleider voor Stichting Ovaal. Muzikale ontwikkeling begint al in de baarmoeder. Het ruisen van het bloed, het kloppen van het hart. Zelfs voor volwassenen werken deze geluiden nog rustgevend. Een mens in van nature op zoek naar contact met de ander, contact met de wereld, naar harmonie en structuur.

Muziek raakt diepere lagen en beroert je binnenste. Muziek stelt je in staat om meer grip op de wereld om je heen en op jezelf te krijgen en kan je helpen je veilig en geborgen te voelen.

In mijn OMB ga ik uit van mogelijkheden, van wat iemand kan, bijna kan of met hulp kan; mensen zijn vaak tot veel meer in staat dan gedacht of verondersteld wordt. Muziek is een middel om verschillende ontwikkelingen te stimuleren. Voor iedereen is dat anders en daarom werk ik op veel verschillende manieren. Via muziek kan er gewerkt worden aan pedagogische en ortho-agogische doelen, aan spraak-taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, muzikale ontwikkeling en aan sociaal-emotionele vaardigheden. Muziek toevoegen aan spreektaal zorgt voor activering van zowel de linker- als rechterhersenhelft in plaats van alleen het taalcentrum en werkt vaak dieper door in het hele gestel. Door toevoeging van beweging en sensorische beleving wordt er meer verinnerlijkt. Je gebruikt je hele zijn. Door eigenschappen van muziek te veranderen (parameters) verandert de beleving.

Als individueel begeleider werk ik aan: het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid en de mogelijkheden van de client en het inslijten en op niveau houden van reeds aangeleerde vaardigheden. Mijn achtergrond als verzorgende, groepsleidster, leerkracht en SBO-leerkracht zorgen er daarbij voor dat ik een breed scala aan verantwoorde begeleiding kan bieden en borgen. Ik kan begeleiding bieden middels verschillende vormen van gesprek, spel, muziek, zang, dans, beweging, beeldend of gezelschapsspel. Ook kunnen er gerichte oefenactiviteiten ondernomen worden die voor het kind alleen nog niet uitvoerbaar zijn zoals bijvoorbeeld: boodschappen doen, koken, kleding kopen of samen naar huis fietsen. Ik bied de client en/of het gezin ondersteuning bij hun ontwikkeling en ontplooiing door aan te sluiten bij hun interesses, mogelijkheden en uitdagingen. Ik help de ouder(s)/verzorger(s) door te oefenen met het omgaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van hun kind. Ik werk methodisch en vraaggericht.

Kijk voor meer informatie op mijn website, of mail of bel mij.

Mariska Krab

06 1629 0959
mariskakrab.nl

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.