Text+Picture Logo for Header

John Grüter

Na jaren als organisatieadviseur te hebben gewerkt ben ik betrokken geraakt bij zorg, in eerste instantie als mantelzorger voor ouders en schoonmoeder. De vele onduidelijkheden rondom de transitie en decentralisatie van de zorg vanaf 2013 waren vervolgens aanleiding om mij ook professioneel op zorg te richten. Vanuit SpeelJeWijs Coaching & Begeleiding (kortweg SpeelJeWijs of SJW) ondersteunen mijn vrouw en ik nu vooral jeugdigen. Onze cliënten hebben veelal een stoornis in het autismespectrum (ASS), maar lopen vaak ook tegen belemmeringen aan als gevolg van hoogsensitiviteit (HSP) en / of hoogbegaafdheid.

Bij zorg zijn vaak veel partijen betrokken. De complexe organisatie van de Nederlandse zorg leidt voor burgers tot een grote informatieachterstand op professionals. Elke partij heeft een eigen jargon, beleid en werkwijze. Daarnaast maken partijen gebruik van specialistische onderaannemers, ook met hun eigen jargon, beleid en werkwijze. Zelden blijken al die zaken goed op elkaar afgestemd. De burger is vaak de dupe. Vanuit Bureau Zorg voor Burgers (kortweg Bureau ZvB of BZvB) bied ik burgers onafhankelijke cliëntondersteuning en zorgtoeleiding. Ik help hen door het 'gedoe' rondom zorg te verminderen. Praktisch gezien help ik bijvoorbeeld door het keukentafelgesprek voor te bereiden, zorg te benoemen en te beschrijven of de aanvraag voor een persoonsgebonden budget (Pgb) te verwoorden. Soms help ik om een weerwoord aan de gemeente te geven, de gemeente te wijzen op de kaders van de wet of kritisch vragen te stellen over het beleid en de uitvoering. Ik zoek daarbij wel altijd naar de samenwerking en vooral niet het conflict.

Vanuit de praktijk die mijn vrouw Arjanne en ik voeren, heb ik ervaring opgedaan met de begeleiding van met name kinderen en jongvolwassenen met een ASS-diagnose. Wat ons opvalt, is dat bij een ‘complexe hulpvraag’ na jaren ‘strijden’ voor de broodnodige zorg, bij het gezin het water vaak aan de lippen staat. Ook dit soort aspecten betrek ik bij het formuleren en verduidelijken van de zorgvraag.

Binnen Stichting Jera ouder en kind maak ik deel uit van het bestuur als penningmeester. Vanuit het bestuur ondersteun ik ook onze Jera-collega’s bij de behartiging van de belangen van hun cliënten. Sinds 2017 ben ik (namens Stichting Jera ouder en kind) ook Ambassadeur van Per Saldo, de belangenbehartiger van PGB-budgethouders.

logo SpeelJeWijsVragen? Ik ben gemakkelijk bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

John Grüter
06 5132 7485

SpeelJeWijs Coaching & Begeleiding

sjwijs.nl

logo Bureau Zorg voor BurgersBureau Zorg voor Burgers

bzvb.nl

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.