Text+Picture Logo for Header

Het bestuur van Stichting Jera bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secertaris en een penningmeester. Zij stellen zich even voor.

Arjanne Boerendans (rechts) heeft zich in 2009 aangesloten bij het bedrijf van haar partner John. Zij werkt vanuit SpeelJeWijs veel 1-op-1 met kinderen met of zonder stempel en maakt (en speelt) spellen met kinderen om te laten zien dat leren leuk is. Daarnaast doet ze samen met John ook (kleine) groepsactiviteiten met de cliënten in het weekend en vakanties.

Voor Stichting Jera vervult zij vanaf 2017 de functie van voorzitter. Haar specifieke aandachtsgebieden binnen Jera zijn: werving nieuwe collega’s, Jera ThemaAvonden en social media.

Esther Posno-Peltenburg (midden) is ervaringsdeskundige op het gebied van Autisme. Ze is sinds 2018 actief als (energetisch) kindercoach. Vanaf 2019 heeft Esther de rol van secretaris van het bestuur Stichting Jera op zich genomen. Binnen Stichting Jera heeft de secretaris normaal gesproken een aantal specifieke aandachtsgebieden, Opleidingen en workshops, Intervisie en social media. Waar gewenst en noodzakelijk springen Arjanne en John voorlopig bij.

John Grüter (links) werkt ook vanuit SpeelJeWijs met kinderen, zowel 1-op-1 als in groepjes. John begeleidt vooral wat oudere kinderen, onder meer met school-, studie- en pakketkeuze. Daarnaast biedt hij vanuit Bureau Zorg voor Burgers voor zorgvragers (burgers!) onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit bijvoorbeeld wanneer zij het lastig vinden om met instanties hun zorgvraag goed te verwoorden en de juiste mate van ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Wet Langdurige zorg (Wlz). Ook bij een aanvraag voor een persoonsgebonden budget (Pgb) kan John ondersteuning bieden.

Voor Stichting Jera vervult hij vanaf 2017 de functie van penningmeester. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn de (vernieuwing van de) website, regelgeving voor zowel Pgb/ZiN als allerlei andere gebieden die de collega’s raken en social media. John is ook Ambassadeur Pgb bij Per Saldo, de belangenvereniging voor Pgb-houders.

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206

EU e-Privacy Directive (Cookie wet & AVG)

Deze website gebruikt 'cookies' om het inloggen, navigatie en andere functies mogelijk te maken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het opslaan van dit soort 'cookies' op uw computer.

Lees de Privacy Voorwaarden

Lees de Europese e-Privacy Richtlijn

U bent niet akkoord met het plaatsen van cookies. Deze beslissing kan worden teruggedraaid.

U heeft toestemming gegeven om 'cookies' op uw computer te plaatsen. U kunt dit ongedaan maken.