Header Jera ouder en kind

Stichting Jera ouder en kind

Stichting Jera ouder en kind is een samenwerkingsverband van (zelfstandige) zorgverleners, de 'Jera collega's'. Wij zetten ons in voor ouders, kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen we snel reageren op vragen en desgewenst maatwerk leveren. Stichting Jera ouder en kind ondersteunt ouders bij het opvoeden van hun kind door het aanbieden van workshops en projecten met en door onze Jera collega's en andere partijen. Door nauwe samenwerking en korte lijnen tussen de Jera collega's kunnen wij nauwkeurig, snel en effectief ingaan op een zorgvraag.

Ons aanbod is gericht op kinderen en jongvolwassenen die om welke reden dan ook vastlopen in onze maatschappij. Daarnaast bieden wij ouders of verzorgers van deze kinderen en jongvolwassenen en andere betrokkenen coaching, begeleiding, educatie en contactgroepen.

Voor onze Jera collega's bieden wij Intervisie. Voor ouders, collega's en andere betrokkenen bieden we Jera ThemaAvonden, waar we telkens een onderwerp kiezen dat wij geschikt vinden voor de doelgroep.

Deze site is tijdelijk en wordt binnenkort vervangen.

Voor meer informatie, neem contact op met het bestuur van de stichting via onderstaand emailadres of bezoek onze Facebook-pagina voor actuele zaken.

Stichting Jera ouder en kind
Mient 42
2141 TC Vijfhuizen

Triodos: NL56TRIO0197854974
BTW nr: 853642412B01
KvK nr: 59783206


Over de naam Jera:
Jera is een runensteen. Runen zijn schrifttekens die met elkaar een alfabet vormen. De basale betekenis is 'jaar'. In tegenstelling tot de moderne betekenis heeft Jera ook de betekenis 'seizoen', specifiek 'oogstseizoen' ('oogst') en daarmee 'overvloed' en 'welvaart'. De rune Jera geeft aan dat iemand het verleden achter zich kan laten en er een nieuwe tijd aanbreekt. De rune representeert het profiteren van inspanningen uit het verleden. Jera moedigt je aan om door te zetten, maar wijst je er tevens op om ook geduld op te brengen om het juiste moment af te wachten.